Administrativna struktura

Administrativna podjela Bosne i Hercegovine uključuje dva jednaka entiteta, Republiku Srpsku (49% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine), te Federaciju Bosne i Hercegovine (51% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine) i Brčko Distrikt, koji ne pripada niti jednom od entiteta, zasebna administrativna jedinica nad kojom institucije Bosne i Hercegovine imaju vrhovnu vlast.

Entiteti kao administrativne jedinice imaju visok nivo autonomije – imaju predsjednika, skupštinu, vladu i sudstvo. Entiteti imaju nadležnosti u javnoj upravi, zdravstvu, obrazovanju, policiji, ubranističkom planiranju i mnogim drugim područjima, dok su vanjska politika, odbrana, granična kontrola, izbori, vanjska trgovina, fiskalne i monetarne politike i neka druga područja na državnom nivou.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA ZA INVESTITORE