Edukacija

Jedna od prvih najvažnijih školskih institucija je bila Gimnazija Gradiška osnovana 1923. godine.

Danas, postoji 7 osnovnih škola sa preko 3.350 učenika i 3 srednje škole sa preko 1.350 učenika. Muzička škola i Specijalna škola za osobe sa smetnjama u razvoju su takođe dio gradskog obrazovnog sistema.

Obrazovni sistem podrazumijeva obavezno osnovno i srednje obrazovanje kao i obrazovanje za engleski jezik počevši od trećeg razreda osnovne škole.