Sektor tekstila

Grad Gradiška ima dugu tradiciju i dobar međunarodni ugled kada je riječ o tekstilnoj industriji. Struktura proizvoda je vrlo široka: teška konfekcija-muška i ženska, laka konfekcija, sportska oprema, rublјe, zaštitna oprema, medicinski program, kuharski program i dr. Iskusna i kvalifikovana radna snaga, blizina tržištima zapadne Evrope, kratak rok isporuke evropskim trgovcima, duga tradicija i know how – sve su to potencijali koji privlače međunarodne kompanije i investitore. Preko 90% kompanija je izvozno orijentisano što znači da su prerađivački kapaciteti usmjereni na lohn poslove za vodeće svjetske proizvođače. Najznačajnije kompanije su „ELLA TEXTILE“ d.o.o. (Calzedonia Group), Gončin d.o.o., koji proizvodi HTZ zaštitnu opremu i medicinsku konfekciju za poznate austrijske kupce, Hakadesch d.o.o. preduzeće koje program donjeg rublјa radi za poznatog njemačkog kupca, Svetislav Tex d.o.o. koji najveći dio modne konfekcije plasira na tržište Italije, kao i Botex d.o.o., Mardi d.o.o. i mnogi drugi. Potrebno je istaknuti da firme iz Gradiške u tekstilnoj industriji rade za vodeće svjetske brendove kao što su to: C&A, Burberry, Piere Cardin i dr.

Investicione mogućnosti:

  • Investicije u greenfield lokalitete i adaptacija postojećih brownfield lokacija za proizvodnju
  • Razvoj poslovnih partnerstava sa lokalnim preduzećima
  • Dogovaranje lohn poslova sa lokalnim proizvođačima

Tekstilne kompanije