Invest in Gradiška

Naša strateška pozicija, sa najvećim tranzitnim graničnim prelazom u Bosni i Hercegovini, sa visoko razvijenom putnom infrastrukturom koja omogućava direktnu poveznicu sa tržištem Evropske Unije uz efikasnu administraciju biće odlučujući faktori da Vaš posao uspije.

ZAŠTO INVESTIRATI U GRADIŠCI?
Top 10 razloga zašto da investirate u Gradišku:
1. Strateška lokacija na granici sa Evropskom unijom – Najbolji geostrateški položaj za ulaganje u Bosni i Hercegovini.
2. Pristup tržištu od preko 500 miliona kupaca – poslovanje uz neposrednu blizinu, a izvan zakonskih okvira Evropske unije.
3. Pristup međunarodnim tržištima – CEFTA, sporazumi o slobodnoj trgovini: Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne iHercegovine i EFTA zemalja (Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn), Sporazum o slobodnoj trgovini s Turskom,preferencijalni izvozni režim i dr. kao osnova za pogodnu vezu između istoka i zapada, kao i sjevera i juga Evrope, te čvorišteposlovnih puteva na Balkanskom poluostrvu.
4. Sigurnost u poslovanju – potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije, što garantuje sigurnost u poslovanju.
5. Povoljan zakonski okvir za strana ulaganja – carinske povlastice i poreska oslobođenja.
6. Najveći granični prelaz u Bosni i Hercegovini za promet roba životinjskog i biljnog porijekla i uopšte – godišnji promet vozilapreko jedan milion putničkih i preko stotinu hiljada teretnih vozila.
7. Najniži porez na dobit u Evropi od 10% i PDV od 17% – Niži troškovi poslovanja u odnosu na zemlje Evropske unije.
8. Kvalifikovana i stručna radna snaga – dobra kvalifikaciona i starosna struktura radno sposobnog stanovništva i aktivnihtražioca posla.
9. Uređena infrastruktura i niski operativni troškovi poslovanja – povoljne cijene električne energije, komunalnih usluga,telekomunikacija i građenja.
10. Proaktivna i fleksibilna administracija – ubrzane procedure registracije preduzeća i izdavanja građevinskih i drugih dozvolauz podršku Centra za investitore.
Invest in Gradiška

Poslovne prilike

Invest

Ključni industrijski sektori

Područje grada Gradiška je izuzetno atraktivno za otvaranje poslovnica i proizvodnih pogona preduzeća koja žele poslovati izvan zakonodavnog okvira EU, a izvoziti u njega, te ujedno poslovati i za tržište CEFTA-e. Granica Evropske unije, čini grad Gradiška najfrekventnijim graničnim prelazom u Bosni i Hercegovini, uz adekvatno opremljene carinske terminale i efikasne špediterske usluge predstavlja idealno područje za ulaganje u poslove distribucije, proizvodnje, transporta i špedicije, podugovaranja, “lohn” poslova i zajedničkih ulaganja, kao i ostalih vrsta poslovne saradnje.

Postojeća strana ulaganja u zajedničke poslove i firme sa domaćim poslovnim partnerima dokaz su dobre saradnje i profita koje poslovni ljudi mogu ostvariti ovdje. Lokalne firme su već prisutne na stranim tržištima kroz različita partnerstva i izvoz, te su otvorena za saradnju sa strani investitorima.

Kompanije sa područja grada Gradiška imaju značajne ugovore za nabavku i isporuku roba i usluga sa kompanijama iz EU, posebno u metaloprerađivačkom, drvoprerađivačkom, tekstilnom i agro- prehrambenom sektoru. U svakom od ovih sektora postoje mogućnosti i spremnost vlasnika za novo ugovaranje poslova, zajednička ulaganja kao i spremnost na uključivanje vlasnika stranih kompanija u vlasničku strukturu domaćih preduzeća.

Uspješne priče

Uspješne priče

PMP Jelšingrad
„Gradiška posjeduje marljive i talentovane ljude. Ljudi koji rade na ovom prostoru su vrijedni i posvećeni onome što rade, a to nam je zaista bitno.”

Branislav Banjac

Direktor, PMP Jelšingrad – Fabrika mašina a.d.

TIKT Manufaktura

„Proizvoditi van granica EU a poslovati u granicama istog, uz povoljne operativne troškove i stručnu radnu snagu bili su prava odluka za naše preduzeće.”

Krešimir Bodrožić

Direktor, TIKT manufaktura d.o.o.

Mehanizmi B

„Dostupnost i kvalifikacije radne snage uz povoljne operativne troškove poslovanja bili su ključni za razvoje našeg poslovanja na području grada Gradiška”

Vidović Ognjen

Direktor, Mehanizmi B d.o.o. Gradiška