Административна структура

Административна под‌јела Босне и Херцеговине укључује два једнака ентитета, Републику Српску (49% укупне територије Босне и Херцеговине), те Федерацију Босне и Херцеговине (51% укупне територије Босне и Херцеговине) и Брчко Дистрикт, који не припада нити једном од ентитета, засебна административна јединица над којом институције Босне и Херцеговине имају врховну власт.

Ентитети као административне јединице имају висок ниво аутономије – имају предсједника, скупштину, владу и судство. Ентитети имају надлежности у јавној управи, здравству, образовању, полицији, убранистичком планирању и многим другим подручјима, док су вањска политика, одбрана, гранична контрола, избори, вањска трговина, фискалне и монетарне политике и нека друга подручја на државном нивоу.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ