Greenfield локалитет

Привредна зона Нова Топола

Локација: Зона се налази 10 км од центра града, уз регионални пут Градишка-Бања Лука. Удалена је 7 км од аутопута Градишка – Бања Лука, те 12 км од аеродроме Бања Лука.

Тип зоне: Греенфиелд, индустријско – пословна

Површина: 135 ха

Расположиве парцеле: cca 50. Највећа парцела заузима површину од 41.079 м², најмања заузима 1.258 м².

Инфраструктура: Привредна зона Нова Топола је у потпуности инфраструктурно опремљена водоводном, канализационом (фекална и оборинска), електро и комуникационом мрежом, као и саобраћајном инфраструктуром, телефоном/интернетом.

Грађевинске парцеле су уређене и на сваку парцелу су доведени комунални прикључци. У саставу зоне изграђен је и пречиштач отпадних вода, којим је омогућено испуштање такозване техничке воде у оближњи одводни канал.

Власништво: 100% Град Градишка

Previous slide
Next slide

Инвестиционе могућности: Куповина, најам

Цијена продаје или најма земљишта у зони: Почетна цијена земљишта од ~0.51 euro/m². Накнада за ренту: ~16.87 euro/m². Накнада за уређење грађевинског земљишта: бесплатно.

Процедуре и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед (Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана “Агроиндустријска зона – Нова Топола, Одлука о продаји грађевинског земљишта најповољнијем купцу.”)

Погодности намјене: Локације погодне за пољопривредно – прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, ауто-индустрију, индустрију текстила, коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге.

Пословна зона Лиман

Локација: Зона се налази 5 км од градског подручја, на обали ријеке Саве и на раскрсници кључних путних праваца (аутопут Београд – Загреб и коридора 5Ц), те је повезана са саобраћајном обилазницом која се налази источно од аутопута Градишка – Бања Лука. Ова зона од државног значаја за БиХ је интегрисана у простор новог граничног терминала који је у фази изградње.

Тип зоне: Греенфиелд, индустријско – пословна

Површина: 196 ха

Расположиве парцеле: Парцеле ће бити накнадно дефинисане у договору са вишим нивоима власти и будућим инвеститорима.

Инфраструктура: Пословна зона се насланја на главне саобраћајнице (аутопут).

Власништво: Град Градишка

Инвестиционе могућности: Куповина, најам

Цијена продаже или најма земљишта у зони: Почетна цијена земљишта ће се дефинисати у договору са вишим нивоима власти и будућим инвеститорима.

Процедуре и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед (Одлука о продажи грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана).

Погодности намјене: Локације погодне за логистичке и карго центре, међународне шпедиције, велика међународна предузећа, трговинске и транспортне компаније.