Законске регулативе

Закон о страним улагањима („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18) и Закон о политици страних директних улагања Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 17/98, 13/03, 48/10 и 22/15) гарантују државни третман страних улагача, тј. страни улагачи уживају иста права и обавезе као и становници БиХ. Држава или њени ентитети не смију дискриминисати стране улагаче ни по којој основи укључујући, али не ограничавајући на, држављанство, сједиште/пребивалиште страног улагача, религију или земљу поријекла инвестиције.

Власништво страних улагача се не може национализовати, извластити или одузимати. Међутим, у случају успостављања јавног интереса, власништво страних улагача се може национализовати или извластити, у том случају страним улагачима је загарантовано право на праведну накнаду.

Закон о царинским политикама Босне и Херцеговине уређује главне елементе система за царинску заштиту привреде Босне и Херцеговине, права и обавезе свих субјеката у процедурама које укључују царињење робе и царински преглед путника. Страни улагачи могу бити ослобођени увозних такси на робу укљученим у слободну трговину што представља инвестицију страног тијела.

Потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању омогућава слободан извоз готово свих типова робе у ЕУ који испуњавају стандарде, а истовремено БиХ тржиште се постепено отвара за робу из ЕУ у складу са динамиком договореном у анексима и протоколима који су дио Споразума, који омогућава приступ тржишту од око 450 милиона људи.

Босна и Херцеговина је потписала ЦЕФТА споразум са сљедећим земљама: Република Албанија, Република Бугарска, Република Хрватска, Република Македонија, Република Молдова, Република Црна Гора, Румунија, Република Србија и Мисија привремене управе Уједињених народа на Косову у име Косова, у складу са Резолуцијом 1244 Вијећа сигурности Уједињених народа. ЦЕФТА Споразум замјењује и надопуњује постојеће споразуме о слободној трговини са одређеним земљама у региону. Ово омогућава транспарентност и правила игре упоредива са ЕУ стандардима, као и приступ тржишту од око 25 милиона људи.

Такође, Босна и Херцеговина је потписала Споразум о слободној трговини са Турском која омогућује додатни слободни приступ тржишту са преко 80 милиона становника.

Више информација : investsrpska.vladars.net