Квалитет живота

Своје туристичке потенцијале Градишка базира на разноврсности и богатству географских, историјских и природних знаменитости Козаре, Лијевча поља и Посавине, тј. на сеоском, излетничком, ловно-риболовном и еко туризму прожетом културним догађањима. Треба споменути и градски туризам, ријеку Саву, Доњу Долину и транзитни туризам, с обзиром да је у Градишци лоциран највећи и најзначајнији гранични улаз из Европе у БиХ.

Познатија излетишта и археолошка налазишта су Манастириште Карановац у Горњим Кијевцима из римског периода и средњег вијека, Врбашки град из 13. вијека, црква брвнара у Романовцима из 18. вијека, те пећина у Трновцу, као и излетиште „Суботићи“ у селу Козара и купалиште „Језеро“ у Ламинцима. Велики пројекат „Археолошко еколошки парк Доња Долина-Бардача“, спада у ред пројеката респектабилних за европске стандарде.

Кроз сва годишња доба Градишку прате богата и разноврсна културна и забавна дешавања.

Систем здравствене заштите на подручју Града чине три јавне здравствене установе.

Дом здравља, као носилац примарне здравствене заштите, који располаже са 27 тимова породичне медицине, који раде у складу са европским стандардима. Општа болница, као носилац секундарне здравствене заштите задовољава све потребе савремене акутне болнице. Апотекарска установа је носилац промета и справљања лијекова на подручју Града.

Градишка има дугу традицију у образовању. Процес образовања одвија се кроз рад седам основних школа, три средње школе и основну музичку школу. Школе су опремљене савременом опремом и училима и оспособљене за организовање савремене наставе.

Централно мјесто културних збивања и манифестација је Културни центар, који располаже просторним и техничким могућностима највишег нивоа. Носиоци културних садржаја су бројна аматерска културно-умјетничка друштва, те Завичајни музеј и Народна библиотека.

На подручју града активно д‌јелује преко 70 спортских организација у оквиру око 20 спортских области. Традиција организованог бављења спортом присутна је преко 100 година, а у појединим областима такмичарских спортова (фудбал, кошарка, куглање, одбојка) досежу се врхунски резултати. У свим врстама спортова ангажовано је преко 10.000 становника.