Плате

Просјечна мјесечна бруто плата у 2022. години је била 1.416,37 КМ (724 ЕУР). Посматрајући подручја ђелатности, највиша просјечна бруто плата у 2022. години је у подручју Производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у износу од 2.878 КМ (1.471 ЕУР), а најнижа је у подручју Образовања, у износу од 801,80 КМ (410 ЕУР). Плата запосленика покрива плате за пуно радно вријеме, пола радног времена и прековремени рад, плаћања за ресурсе пословног лица за плаћене али неодрађене сате, као што су годишњи одмор, државни празници и слободни дани прописани законом, плаћено одсуство за струковно образовање, прекиди рада без кривице радника и боловање које плаћа послодавац.