Повољно пословно окружење

Пословно окружење у граду Градишка карактерише континуиран раст броја МСП, а посебно раст субјеката у прерађивачкој индустрији, те остварени раст прихода, оперативна и ефикасна сарадња Града и предузетника, добра међуопштинска и регионална сарадња, те транспарентна и стимулативна политика локалних власти.
ДОМИНАНТНА ПОДРУЧЈА Д‌ЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА СА СЈЕДИШТЕМ У ГРАДИШЦИ ПО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ У 2022. ГОДИНИ
Прерађивачка индустрија (407 милиона КМ)
39%
Трговина на велико и мало (407 милиона КМ)
39%
Вађење руда и камена (58 милиона КМ)
5.5%
Саобраћај и складиштење (53 милиона КМ)
5%
Дјелатност здравствене заштите и социјалног рада (32 милиона КМ)
3%
Остало (72 милиона КМ)
8.5%
Врста активности Индикатори
Трошак регистрације привредног друштва од 92 €
Трошкови радне снаге Бруто просјечна плата 990,37 €
Доприноси 33% на бруто плату
Радно вријеме Радни дан/седмица
8 сати (укључујући паузу од 30 мин)
40 сати
Одмор Минимално 20 радних дана
Порези Порез на додатну вриједност 17%
Порез на добит 10%
Крајњи рок за добијање грађевинске дозволе У року од 5 дана, ако је комплетна документација
Трошкови изградње – укључујући инсталацију Трошкови изградње варирају у зависности од специфичности самог објекта и захтева које исти мора да испуни.
Креће се cca од 600 – 900€/м²
ДОМИНАНТНА ПОДРУЧЈА ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА СА СЈЕДИШТЕМ У ГРАДИШЦИ ПО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ У 2021. ГОДИНИ
Трговина на велико и мало (~315,5 милиона КМ)
25.91%
Прерађивачка индустрија (~339,6 милиона КМ)
27.99%
Вађење руда и камена (~57,9 милиона КМ)
4.86%
Саобраћај и складиштење (~44,1 милиона КМ)
3.63%
Грађевинарство (~20,4 милиона КМ)
1.6%
Пољопривреда, Шумарство И Риболов (~48 милиона КМ)
3.95%
Производња И Снабдијевање Ел.енергијом, Гасом, Паром И Климатизација (~0.5 милиона КМ)
0.04%
Снабдијевање Водом; Канализација, Управљ. Отпадом И Дјел. Санације Жив. Средине (~11.9 милиона КМ)
0.98%
Поправка Моторних Возила И Мотоцикала (~315.5 милиона КМ)
25.91%
Дјел. Пружања Смјештаја, Припреме И Послуж. Хране; Хотелијерство И Угоститељство (~1.6 милиона КМ)
0.13%
Информације И Комуникације (~1 милиона КМ)
0.08%
Финансијске Џелатности И Џелатности Осигурања (0 КМ)
0%
Пословање Некретнинама (~1.2 милиона КМ)
0.1%
Стручне, Научне И Техничке Џелатности (~28.9 милиона КМ)
2.38%
Административне И Помоћне Услужне Џелатности (~0.7 милиона КМ)
0.06%
Образовање (~0.3 милиона КМ)
0.03%
Дјелатности Здравствене Заштите И Социјалног Рада (~28.9 милиона КМ)
2.38%
Умјетност, Забава И Рекреација (~0.4 милиона КМ)
0.04%
Остале Услужне Дјелатности (~0.3 милиона КМ)
0.03%
ДОМИНАНТНА ПОДРУЧЈА ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА СА СЈЕДИШТЕМ У ГРАДИШЦИ ПО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ У 2022. ГОДИНИ
Трговина на велико и мало (~406.8 милиона КМ)
27.72%
Прерађивачка индустрија (~407.3 милиона КМ)
27.75%
Вађење руда и камена (~57.9 милиона КМ)
3.86%
Саобраћај и складиштење (~53.1 милиона КМ)
3.53%
Грађевинарство (~20.9 милиона КМ)
1.43%
Пољопривреда, Шумарство И Риболов (~28.8 милиона КМ)
1.98%
Производња И Снабдијевање Ел.енергијом, Гасом, Паром И Климатизација (~0.5 милиона КМ)
0.03%
Снабдијевање Водом; Канализација, Управљ. Отпадом И Џел. Санације Жив. Средине (~12.3 милиона КМ)
0.84%
Поправка Моторних Возила И Мотоцикала (~406.8 милиона КМ)
27.72%
Дјел. Пружања Смјештаја, Припреме И Послуж. Хране; Хотелијерство И Угоститељство (~2.1 милиона КМ)
0.14%
Информације И Комуникације (~1.1 милиона КМ)
0.07%
Финансијске Дјелатности И Дјелатности Осигурања (0 КМ)
0%
Пословање Некретнинама (~1.2 милиона КМ)
0.08%
Стручне, Научне И Техничке Дјелатности (~28.9 милиона КМ)
1.98%
Административне И Помоћне Услужне Дјелатности (~0.7 милиона КМ)
0.05%
Образовање (~0.3 милиона КМ)
0.02%
Дјелатности Здравствене Заштите И Социјалног Рада (~32.2 милиона КМ)
2.2%
Умјетност, Забава И Рекреација (~0.4 милиона КМ)
0.03%
Остале Услужне Дјелатности (~0.4 милиона КМ)
0.03%