Пословно окружење – БФЦ СЕЕ стандард

Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи у Босни и Херцеговини и региону. Овај програм намјењен је градовима и општинама, који имају одговорајуће капацитете, стратешки су опредијељене да унаприједе привредни амбијент, привуку инвестиције и подстакну развој локалне економије.

Град Градишка је један од градова који је успио да испуни 10 захтјевних критерија и 67 подкритерија за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.

БФЦ СЕЕ сертификат унапређује рад администрације, развија механизме који су од користи инвеститорима, приватном сектору, али и грађанству. Сам програм омогућава укључивање привреде у развојне процесе града и Градске управе око унапређења привредног амбијента, кроз д‌јеловање Привредног савјета. Кроз имплементацију БФЦ СЕЕ стандарда инвеститорима се нуди:

  • сигурна инвестициона локација за улагање
  • партнерски однос са локалном управом
  • пословни успјех и даљњи развој компаније
  • конкурентност, бенефиције и додатне пословне предности