Туризам

Област туризма засигурно спада у најинтересантније и најпривлачније за потенцијалне инвеститоре, будући да је Градишка изразито богато подручје са становишта туристичке понуде, културе и традиције. Ова привредна грана има потенцијал и могућности за привлачење туриста и путника намјерника из више урбаних регија не само Босне и Херцеговине него и шире регије и туриста из земаља Европске уније, Русије, Турске итд. Богатство прелијепе природе овог краја само је једна од погодности. Погодности за развој туризма произилазе из богатог и шароликог културног наслијеђа, интересантне историје ових крајева на којима су се сусреле и испреплеле многе цивилизације, те из разноликости флоре и фауне и хидрографског потенцијала. Национални парк „Козара“ и планина Козара нуде могућности развоја здравственог, рекреационог и зимског туризма. Чист ваздух богат кисеоником, богатство борових шума нуде могућности за развој здравствено-рекреативног туризма, изградњу пјешачких „стаза здравља“, развој рекреативног бициклистичког туризма, адреналинских кампова и сл. Током зимских мјесеци Козара буде прекривена сњежним покривачем који се задржава у просјеку до 5 мјесеци на планини што ствара услове за развој зимског туризма, успоставлјање и проширење нових скијашких стаза, смјештајних капацитета, организацију зимских спортских игара и слично. Сеоском туризму посебно погодују очувана природа, чист зрак и гастрономска понуда локалних ресторана међу којима се издвајају ресторан Ђердан, Царпе Дием, Taксi бар и други. Подручје града Градишка у долини ријеке Саве, обилује бројним мјестима за одмор и рекреацију, као и за реализацију спортских такмичења на води. Градишка нуди понуду и прилике за развој туризма у ловном и риболовном, спортско – рекреативном и вјерском туризму.

Инвестиционе могућности:

  • Инвестиције у постојеће смјештајне капацитете (заједничко улагање или партнерство)
  • Развој и унапређење постојећег садржаја и активности Националног парка Козара
  • Изградња нових смјештајних капацитета (хотела, хостела и сл.)
  • Успоставлјање атрактивних туристичких садржаја и уговорних аранжмана

Више информација о туристичкој понуди Градишке можете добити овд‌је.

Компаније у туристичком сектору