10 разлога за инвестирање у Градишку

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ГРАДИШЦИ?

Топ 10 разлога зашто да инвестирате у Градишку:

1. Стратешка локација на граници са Европском унијом – Најбољи геостратешки положај за улагање у Босни и Херцеговини.

2. Приступ тржишту од преко 500 милиона купаца – пословање уз непосредну близину, а изван законских оквира Европске уније.

3. Приступ међународним тржиштима – ЦЕФТА, споразуми о слободној трговини: Споразум о слободној трговини између Босне и Херцеговине и ЕФТА земаља (Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн), Споразум о слободној трговини с Турском,преференцијални извозни режим и др. као основа за погодну везу између истока и запада, као и сјевера и југа Европе, те чвориштепословних путева на Балканском полуострву.
4. Сигурност у пословању – потписан Споразум о стабилизацији и придруживању између Босне и Херцеговине и Европске Уније, што гарантује сигурност у пословању.
5. Повољан законски оквир за страна улагања – царинске повластице и пореска ослобођења.
6. Највећи гранични прелаз у Босни и Херцеговини за промет роба животињског и биљног поријекла и уопште – годишњи промет возилапреко један милион путничких и преко стотину хиљада теретних возила.

7. Најнижи порез на добит у Европи од 10% и ПДВ од 17% – годишњи промет возилапреко један милион путничких и преко стотину хиљада теретних возила.

8. Квалификована и стручна радна снага – добра квалификациона и старосна структура радно способног становништва и активнихтражиоца посла.

9. Уређена инфраструктура и ниски оперативни трошкови пословања – повољне цијене електричне енергије, комуналних услуга,телекомуникација и грађења.
10. Проактивна и флексибилна администрација – убрзане процедуре регистрације предузећа и издавања грађевинских и других дозволауз подршку Центра за инвеститоре.