Transportna mreža

Površina: 762 km²

Veći administrativni centri: Banja Luka, Sarajevo

Kurs (vezan za €): 1 € = 1,95583 BAM

Lokacija: Jugoistočna Evropa, na granici sa Evropskom unijom, Hrvatskom i Srbijom

Valuta: BAM/€

Vremenska zona: GMT + 1 čas

Stanovništvo: 49.196

Grad Gradiška se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, zahvatajući Lijevče polјe i Potkozarje, sa površinom od 762 km² (76.173 ha). Plodna lijevčanska ravnica je na prosječnoj nadmorskoj visini od 110 m, a pojedina sela u brdskom području Grada nalaze se na 300 m nadmorske visine. Svojim sjevernim dijelom naslanja se na desnu obalu rijeke Save, dužinom od 58,78 km, što predstavlјa i državnu granicu sa Republikom Hrvatskom odnosno Evropskom unijom. U Gradišci se nalazi jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza za putnički i teretni saobraćaj u Republici Srpskoj. Direktni izlaz na rijeku Savu, prirodna otvorenost „savskim koridorom“ na istok i zapad i otvorenost kroz planinsko zaleđe na jug prema Jadranskom moru, daju Gradišci veoma povolјan saobraćajno-geografski položaj. Ovakav inter-regionalni značaj ovom prostoru daje važnu tranzitnu funkciju. Preko teritorije grada Gradiška prelazi značajna saobraćajnica prema Republici Hrvatskoj: Banja Luka – Gradiška – Okučani (spoj na auto-put Zagreb – Beograd).

Auto-put Banja Luka – Gradiška omogućuje bolјu vezu sa auto-putom Zagreb-Beograd, a time i Evropom, a sa njim je spojen i autoput, Doboj-Banjaluka, čime je pobolјšana veza sa istočnim dijelom Republike Srpske. Međunarodni aerodrom Banjaluka je udalјen 25 km, a međunarodni aerodrom Zagreb 130 km.