Инвестирај у Градишку

Наша стратешка позиција, са највећим транзитним граничним прелазом у Босни и Херцеговини, са високо развијеном путном инфраструктуром која омогућава директну повезаност са тржиштем Европске Уније уз ефикасну администрацију биће одлучујући фактори да Ваш посао успеје.

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ГРАДИШЦИ?
Топ 10 разлога зашто да инвестирате у Градишку
1. Стратешка локација на граници са Европском унијом – најбољи геостратешки положај за улагање у Босни и Херцеговини.
2. Приступ тржишту од преко 500 милиона купаца – пословање уз непосредну близину, a изван законских оквира Европске уније.
3. Приступ међународним тржиштима – CEFTA, споразуми о слободној трговини: Споразум о слободној трговини између Босне и Херцеговине и ЕФТА земаља (Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн), Споразум о слободној трговини с Турском, преференцијални извозни режим и друге иницијативе представљају основу за повољну везу између истока и запада, као и севера и југа Европе. Такође, ови споразуми чине чвориште пословних путева на Балканском полуострву.
4. Сигурност у пословању – потписан Споразум о стабилизацији и придруживању између Босне и Херцеговине и Европске Уније, што гарантује сигурност у пословању.
5. Повољан законски оквир за страна улагања – царинске повластице и пореска ослобођења.
6. Najveći granični prelaz u Bosni i Hercegovini za promet roba životinjskog i biljnog porijekla i uopšte – годишњи промет возилапреко један милион путничких и преко стотину хиљада теретних возила.
7. Најнижи порез на добит у Европи од 10% и ПДВ од 17% – нижи трошкови пословања у односу на земље Европске уније.
8. Kвалификована и стручна радна снага – добра квалификациона и старосна структура радно способног становништва и активних тражиоца посла.
9. Уређена инфраструктура и ниски оперативни трошкови пословања – повољне цијене електричне енергије, комуналних услуга, телекомуникација и грађења.
10. Проактивна и флексибилна администрација – убрзане процедуре регистрације предузећа и издавања грађевинских и других дозвола уз подршку Центра за инвеститоре.
Инвестирај у Градишку

Пословне прилике

Инвестирај

Кључни сектори привреде

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање пословница и производних погона предузећа која желе пословати изван законодавног оквира ЕУ, а извозити у њега, те уједно пословати и за тржиште CEFTA-e. Граница Европске уније, чини град Градишка најфреквентнијим граничним прелазом у Босни и Херцеговини, уз адекватно опремљене царинске терминале и ефикасне услуге представља идеално подручје за улагање у послове дистрибуције, производње,
транспорта и шпедиције, подуговарања, ˝lohn˝ послова и заједничких улагања, као и осталих врста пословне сарадње.

Постојећа страна улагања у заједничке послове и фирме са домаћим пословним партнерима доказ су добре сарадње и профита које пословни људи могу остварити овдје. Локалне фирме су већ присутне на страним тржиштима кроз различита партнерства и извоз, те су отворена за сарадњу са страним
инвеститорима.

Компаније са подручја града Градишка имају значајне уговоре за набавку и испоруку роба и услуга са компанијама из ЕУ, посебно у металопрерађивачком, дрвопрерађивачком, текстилном и агро-прехрамбеном сектору. У сваком од ових сектора постоје могућности и спремност власника за ново
уговарање послова, заједничка улагања као и спремност на укључивање власника страних компанија у власничку структуру домаћих предузећа.

Металопрерађивачки сектор
Град Градишка има респектабилну индустријску традицију и потенцијал у људским ресурсима који је засигурно интересантан за инвестирање у металопрерађивачку индустрију.
Дрвопрерађивачки сектор
Дрвопрерађивачки сектор на подручју града Градишка је у успону, о чему свједочи све већи број предузећа специјализованих за производњу финалних производа столица, врата, прозора, тапацираног и плочастог најмештаја.
Сектор текстила
Град Градишка има дугу традицију и добар међународни углед када је ријеч о сектору текстила и одјеће.
Агро-прехрамбени сектор
Плодне оранице Лијевче поља, дугогодишња традиција пољопривредне производње, одлични климатски услови, изграђена пољопривредена инфраструктура, представљају главни ресурс и потенцијал за развој овог сектора.
Туризам
Област туризима засигурно спада у најинтереснатније и најпривлачније за потенцијалне инвеститоре, будући да је Градишка изразито богато подручје са становишта туристичке понуде, културе и традиције.
Услуге и остале дјелатности
Због свог одличног геостратешког положаја Града Градишка представља изразито транзитно подручје којем погодује развој индустрије услуга, трговине, грађевинске и осталих услужних дјелатности.
Успјешне приче

Успјешне приче

PMP Jelšingrad
„Градишка посједује марљиве и талентоване људе. Људи који раде на овом простору су вриједни и посвећени ономе што раде, а то нам је заиста битно.”

Бранислав Бањац

Директор, ПМП Јелшинград – Фабрика машина а.д.

TIKT Manufaktura

„Производити ван граница ЕУ а пословати у границама истог, уз повољне оперативне трошкове и стручну радну снагу били су права одлука за наше предузеће.”

Крешимир Бодрожић

Директор, ТИКТ мануфактура д.о.о.

Mehanizmi B

„Доступност и квалификације радне снаге уз повољне оперативне трошкове пословања били су кључни за развоје нашег пословања на подручју града Градишка”

Видовић Огњен

Директор, Механизми Б д.о.о. Градишка