Poslovno okruženje – BFC SEE standard

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se provodi u Bosni i Hercegovini i regionu. Ovaj program namjenjen je gradovima i opštinama, koji imaju odgovorajuće kapacitete, strateški su opredijeljene da unaprijede privredni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Grad Gradiška je jedan od gradova koji je uspio da ispuni 10 zahtjevnih kriterija i 67 podkriterija za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima.

BFC SEE sertifikat unapređuje rad administracije, razvija mehanizme koji su od koristi investitorima, privatnom sektoru, ali i građanstvu. Sam program omogućava uključivanje privrede u razvojne procese grada i Gradske uprave oko unapređenja privrednog ambijenta, kroz djelovanje Privrednog savjeta. Kroz implementaciju BFC SEE standarda investitorima se nudi:

  • sigurna investiciona lokacija za ulaganje
  • partnerski odnos sa lokalnom upravom
  • poslovni uspjeh i daljnji razvoj kompanije
  • konkurentnost, beneficije i dodatne poslovne prednosti