10 razloga za investiranje u Gradišku

ZAŠTO INVESTIRATI U GRADIŠCI?
Top 10 razloga zašto da investirate u Gradišku:
1. Strateška lokacija na granici sa Evropskom unijom – Najbolji geostrateški položaj za ulaganje u Bosni i Hercegovini.
2. Pristup tržištu od preko 500 miliona kupaca – poslovanje uz neposrednu blizinu, a izvan zakonskih okvira Evropske unije.
3. Pristup međunarodnim tržištima – CEFTA, sporazumi o slobodnoj trgovini: Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne iHercegovine i EFTA zemalja (Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn), Sporazum o slobodnoj trgovini s Turskom,preferencijalni izvozni režim i dr. kao osnova za pogodnu vezu između istoka i zapada, kao i sjevera i juga Evrope, te čvorišteposlovnih puteva na Balkanskom poluostrvu.
4. Sigurnost u poslovanju – potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije, što garantuje sigurnost u poslovanju.
5. Povoljan zakonski okvir za strana ulaganja – carinske povlastice i poreska oslobođenja.
6. Najveći granični prelaz u Bosni i Hercegovini za promet roba životinjskog i biljnog porijekla i uopšte – godišnji promet vozilapreko jedan milion putničkih i preko stotinu hiljada teretnih vozila.

7. Najniži porez na dobit u Evropi od 10% i PDV od 17% – godišnji promet vozilapreko jedan milion putničkih i preko stotinu hiljada teretnih vozila.

8. Kvalifikovana i stručna radna snaga – dobra kvalifikaciona i starosna struktura radno sposobnog stanovništva i aktivnihtražioca posla.
9. Uređena infrastruktura i niski operativni troškovi poslovanja – povoljne cijene električne energije, komunalnih usluga,telekomunikacija i građenja.
10. Proaktivna i fleksibilna administracija – ubrzane procedure registracije preduzeća i izdavanja građevinskih i drugih dozvolauz podršku Centra za investitore.