Drvoprerađivački sektor

Istorijski gledano, grad Gradiška ima dugu tradiciju bavlјenja šumarstvom. Još krajem XIX vijeka Austrougarska je počela sa eksploatacijom drveta na ovom području. Drvoprerađivački sektor i proizvodnja namještaja na području Gradiške je u usponu, o čemu svjedoči sve veći broj preduzeća specijalizovanih za proizvodnju finalnih proizvoda stolica, vrata, prozora, tapaciranog i pločastog najmeštaja.

Preko 30 kompanija sa sjedištem u Gradišci koje se bave preradom drveta i proizvodnjom namještaja ostvaruje preko 100 miliona evra prihoda godišnje i zapošlјava preko 1.300 radnika. Glavni proizvodi drvne industrije i industrije namještaja u Gradišci su rezana građa, proizvodnja pločastih elemenata za namještajnu industriju (kuhinje, vrata i sl.) ploče od masivnog drveta i ostali slični poluproizvodi i razne vrste namještaja (kreveti, madraci, stolovi, stolice, plakari i sl.). Finalna industrija predstavlјa segment velikog potencijala za rast. Podršku drvnoj industriji pruža i Tehnička škola Gradiška koja u saradnji sa Gradskom upravom grada Gradiška, prilikom upisa učenika vodi računa o potrebama lokalnih privrednika te u te svrhe usmjerava i obrazuje kadar sa zanimanjima tehničar za obradu drveta CNC i stolar. Među najuspješnijim preduzećima na području grada Gradiška izdvajaju se Lattonedil BiH d.o.o., Prima ISG d.o.o., Tapetarija Matić d.o.o., Tapetarija Nikolić d.o.o. i drugi. Preko 80% proizvoda ovih kompanija završava na tržištu Evropske unije i zemalјa okruženja.

Investicione mogućnosti:

  • Izgradnja i uspostavlјanje novih proizvodnih pogona u okviru Privredne  zone Nova Topola
  • Mogućnosti saradnje i akvizicije lokalnih drvoprerađivača
  • Pristup potencijalno novim tržištima kroz sporazume CEFTA, EFTA, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom itd.

Drvoprerađivačke kompanije